การขาดแคลนปุ๋ยจะเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรในเม็กซิโก 🇲🇽🌱🌿🎋🌳🥐🥯🍞🇲🇽
ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนทำให้เนื้อสัตว์และอาหารมีราคาแพงขึ้น เนื่องจากมีการขาดแคลนวัตถุดิบและราคาปุ๋ยไนโตรเจนที่สูงขึ้น ซึ่งจำเป็นสำหรับการผลิตเมล็ดพืชและอาหารสัตว์สำหรับปศุสัตว์ และส่งผลกระทบต่อการผลิตทั้งหมด
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10162
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก (พ.ค. 2565)
———————————————-