ประเทศสำคัญในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ได้แก่นอร์เวย์และฟินแลนด์ มีประชากรรวมกันประมาณ 10.92 ล้านคน เป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กลุ่มผู้บริโภคจึงนิยมสินค้าที่มีคุณภาพสูง ระดับราคาที่เหมาะสม นิยมสินค้าที่ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกเหนือจากการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานตามสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการทำตลาดนี้แล้ว ควรสร้างความโดดเด่นของสินค้าไทยเพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบทางการค้ากับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ ในวันนี้เราจึงรวบรวมกลยุทธ์ในการเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่มนี้มาฝากกันค่ะ


💡 1. Brand ความสร้างความโดดเด่นของสินค้าไทยด้วยการสร้างตราสินค้าของตนเองขึ้นมา


💡 2. Corporate Responsibility ชูจุดเด่นด้านการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม


💡 3. Standards & Codes รักษามาตรฐานสากลและของผู้นำเข้า


💡 4. Quality Management ใส่ใจด้านคุณภาพ


💡 5. Certified Marks การใช้สัญลักษณ์ หรือตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของอียู (EU Organic Logo), Nordic Ecolable, Debio, Fairtrade, The Rainforest Alliance, UTZ, MSC (Marine Stewardship Council), ASC (Aquaculture Stewardship Council) และ Heart Symbol เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้นำเข้า และผู้บริโภคถึงวิธีการจัดหาและกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน


💡 6. New Channels ช่องทางการค้าใหม่ๆของนอร์เวย์และฟินแลนด์เช่นการค้าออนไลน์ก็นับว่าน่าสนใจ เนื่องจากอัตราส่วนของประชากรชาวนอร์เวย์ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกของร้อยละ 98 ในขณะที่ฟินแลนด์มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตอยู่ที่ร้อยละ 92 ของประชากรทั้งหมด เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซยอดนิยมของนอร์เวย์ได้แก่ eBay, Komplett, Prisjakt, Amazon และ Dustin Home หรือของฟินแลนด์ได้แก่ tori.fi, verkkokauppa.com, eBay, oikotie.fi, huuto.net และ kela.fi

ที่มาข้อมูล: ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมตลาดส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน พฤษภาคม 2564

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP#OMD2#สพต2