ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป ประเทศสมาชิกกลุ่ม East African Community (EAC) ที่ประกอบด้วย บุรุนดี เคนยา รวันดา ซูดานใต้ ยูกันดา และแทนซาเนีย และ DRC (สป.คองโก) ตกลงจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากประเทศที่อยู่นอกกลุ่ม รวมถึงประเทศไทย ในหลายรายการสินค้าจากเดิมที่เรียกเก็บอยู่ในอัตรา20 – 35% เป็นร้อยละ 35 ในทุกประเทศ ซึ่งเป็นข้อตกลงด้านการปรับปรุง ภาษีนำเข้า Common External Tariff(CET) ตลาดร่วมล่าสุดที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา จากการแถลงของเลขาธิการ EAC นายปีเตอร์ มาตูกี
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10445
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี (พ.ค. 2565)
———————————————-