ตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากพืชในตลาดสหรัฐฯขยายตัวสูงถึง 42.86% ในรอบสามปีที่ผ่านมา จากกระแสรักสุขภาพและการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยดันยอดนำเข้าสินค้าอาหารจากพืชของไทย
สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี่ เปิดเผยว่า ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯมีความนิยมในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มจากพืชหรือ Plant Based Meat เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีรสชาติที่ดี และในปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพของสัตว์อย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น จึงเลือกที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความยั่งยืนต่อห่วงโซ่อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้คนรุ่นใหม่ในสหรัฐฯตระหนักถึงความสำคัญต่อการเลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเพิ่มเติม โดยสินค้านมจากพืชมีสัดส่วนการเติบโตสูงที่สุดคือ ร้อยละ 35.40 ทั้งนี้ แนวโน้มความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคได้สะท้อนให้มีการคาดการณ์ว่าตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากพืชจะมีโอกาสขยายตัวมากขึ้นต่อเนื่องไปอีก 5-10 ปี
ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 สหรัฐอเมริกามีการนำเข้านมมะพร้าว (รวมกะทิ) จำนวนถึง 22,937 ตัน โดยนำเข้าจากไทยสูงที่สุดร้อยละ 60.21 จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการอาหารไทย เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านการเกษตรกรรม ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบที่นำมาใช้แปรรูปเป็นสินค้าอาหารจากพืชได้ง่าย โดยเฉพาะโปรตีนจากถั่วและธัญพืช อีกทั้งยังมีความชำนาญในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม บวกกับชื่อเสียงของอาหารไทยเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคในสหรัฐฯ จึงเหมาะแก่การต่อยอดทางการค้าเป็นอย่างมาก
นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีอีกหลายประเทศที่กระแสความนิยม Plant Based Meat สูงอย่างเห็นได้ชัดเช่น สหราชอาณาจักร หรือกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ ด้วยแนวคิดการสนับสนุนห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืน และการลดก๊าซเรือนกระจกจากการบริโภคเนื้อสัตว์ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทย สำหรับแนวทางการต่อยอดการค้า สามารถทำได้หลายช่องทางเช่น จับคู่เจรจาการค้าออนไลน์ Plant-Based Food Online Business Matching ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 และ THAIFEX Virual Trade Show ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
4 สิงหาคม 2564

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2