กระแสออนไลน์จากภูมิภาคยุโรป 🛒💻

ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ทุกคนในหลากหลายประเทศ ใช้เวลาอยู่ในที่พักอาศัยกันเพิ่มมากขึ้น ในทวีปยุโรปก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันในการบริโภค / อุปโภค นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการที่มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจ สามารถติดตามกันได้ในวิดีโอนี้เลยค่ะ

_____________________________________________

Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *