งานแสดงสินค้า HORECA (Hotel, Restaurant and Catering-Cafe) เป็นงานแสดงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม ร้านอาหารกาแฟ และการให้บริการด้านอาหารและการจัดเลี้ยงระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นงานแสดงสินค้าที่สำคัญอันดับต้นในกรีช โดยงานจัดขึ้นทุกๆปีในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมีบริษัท Forum SA เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน โดยงานดังกล่าวถือเป็นงานสำคัญที่เปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ห่วงโช่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมบริการ และภาคอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วโลกได้มารวมตัวกัน เพื่อศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาด HORECA เทรนด์ของสินค้า/บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการจัดงานที่ผ่านๆมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและได้ส่งผลให้งานกลายเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เห็นได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมแสดงงานและผู้เข้าเยี่ยมชมสินค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับการจัดงานแสดงสินค้า HORECA 2022 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 (โดยงานครั้งที่ 15 จัดขึ้นในปี 2563) ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้างานแรกที่จัดขึ้นในปี 2565 โดยงานครั้งที่ 16 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Metropolitan Expo กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) โดยมีพื้นที่จัดงาน 50,000 ตารางเมตร ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่แสดงสินค้าและบริการภายใน 4 อาคาร ได้แก่

– อาคาร 1 จัดแสดงสินค้ากาแฟ และเครื่องดื่ม
– อาคาร 2 จัดแสดงอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับโรงแรม เครื่องจักร/อุปกรณ์สำหรับการให้บริการด้าน อาหาร เฟอร์นิเจอร์ และระบบ/อุปกรณ์สำหรับการจัดส่งสินค้า
– อาคาร 3 จัดแสดงเทคโนโลยีด้านการตลาด การสำรองที่นั่ง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social media
– อาคาร 4 จัดแสดงสินค้าอาหาร วัตถุดิบ และส่วนผสมสำหรับใช้ในการประกอบอาหาร

โดยวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการจัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากนาย Adonis Georgiadis รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาและการลงทุน เป็นประธานเปิดงาน โดยนาย Georgiadis ได้กล่าวว่างาน HORECA ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการส่งสัญญานว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง นอกจากนี้ ภายในพิธีเปิดยังได้รับเกียรติจากเอกอัศรราชทูตจากหลายประเทศ ได้แก่ โมร็อกโกจอร์เจีย โปรตุเกส แอพริกาใต้ บราซิล อียิปต์ อินโดนีเซีย รวมถึงเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเอเธนส์ นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ

นอกจากนี้ นาย Kyriakos Mitsotakis นายกรัฐมนตรีกรีช ได้ให้เกียรติเดินทางเข้าเยี่ยมชมงานและพูดคุยกับผู้เข้าร่วมงาน (Exhibitor) และผู้เข้าเยี่ยมชมงาน (Visitor) โดยนาย Mitsotakis ได้แสดงความยินดีที่งานHORECA กลับมาจัดแสดงอีกครั้ง (หลังจากที่ไม่ได้จัดงานในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19) และเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการให้บริการด้านอาหารและการจัดเลี้ยงซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยงานดังกล่าวจะผลักดันให้เกิดการลงทุนและขยายการจ้างงานใหม่ในประเทศเพิ่มขึ้น

โดยตลอดระยะเวลา 4 วันของการจัดงานพบว่า มีผู้เข้าเยี่ยมชมงานจากในประเทศและต่างประเทศจำนวนมากกว่า 51,000 ราย แบ่งเป็น ธุรกิจกาแฟและเครื่องดื่ม 13,440 ราย (สัดส่วน 26.3%) ธุรกิจโรงแรมและที่พักให้เช่า 13,134 ราย (สัดส่วน 25.7) ธุรกิจร้านอาหารและจัดเลี้ยง 8,243 ราย (สัดส่วน 16.29) ธุรกิจค้าส่งสินค้าอาหาร 8,020 ราย (สัดส่วน 15.7%) และธุรกิจเบเกอรี่ 2,569 ราย (5.3%) เป็นต้น นอกเหนือจากงานแสดงที่มีความน่าสนใจแล้ว ผู้เข้าเยี่ยมชมงานส่วนใหญ่ยังรู้สึกปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 เนื่องจากงานมีการบริหารจัดการที่เข้มงวดในการอนุญาตเฉพาะผู้เข้าเยี่ยมชมงานที่มีเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส (Green Pass) หรือใบรับรองการหายจากการติดเชื้อโควิด-19 อย่างน้อย 30 วัน เข้าชมงานได้ สำหรับผู้เข้าร่วมงานมีจำนวน 500 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทในประเทศ และมีบริษัทจากประเทศในยุโรป 12 ประเทศ โดยผู้เข้าร่วมงานเปิดเผยว่า มีความพอใจเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เนื่องจากมีโอกาสพบปะลูกค้ารายเก่าและรายใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนด้านการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรยากาศภายในงานมีความคึกคักและได้รับความสนใจจากนักธุรกิจและสื่อมวลชนเป็นอย่างมากนอกเหนือจากการจัดแสดงสินค้าและบริการแล้วภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดสาธิตการทำเครื่องดื่มค็อกเทล การแข่งขันการเป็นสุดยอดบาริสต้า การจัดสาธิต/workshop เกี่ยวกับอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อสุขภาพ การจัดสัมมนาเกี่ยวกับเทรนด์อุตสาหกรรม HORECA และการจัดสัมมนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินของชุมชน เป็นต้น โดยการจัดงานครั้งที่ 16 ถือว่าประสบผลสำเร็จและได้รับการตอบรับเกินคาดซึ่งงานแสดงสินค้า HORECA 2023 จะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2566

ปัจจุบัน กรีชเป็นคู่ค้าของไทยลำดับที่ 75 ปี 2564 มีมูลค่าการค้ารวม 237 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 16.85% โดยไทยส่งออกไปกรีชมูลค่า 146 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 14.67% และไทยนำเข้าจากกรีซมูลค่า 91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 20.54% สำหรับสินค้าที่ไทยส่งออกไปกรีช 10 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ยาง 2) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 3) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 4) อาหารทะเลกระป้องและแปรรูป 5) รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 6) เหล็ก เหล็กกล้และผลิตภัณฑ์ 7) ผลไม้กระป้องและแปรรูป 8 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 9) เม็ดพลาสติก และ 10) ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ

ความคิดเห็น

1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกรีซ การที่งานแสดงสินค้า HORECA ได้กลับมาจัดแสดงอีกครั้งหลังจากที่ต้องเผชิญกับวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศเริ่มกลับมาคลี่คลาย และการจัดฉีควัคซีนให้กับประชาชนคิดเป็นสัดส่วน 69% จากประชาชนทั้งหมดในประเทศ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้สูงที่เศรษฐกิจภายในประเทศจะค่อยๆ กลับมาฟื้นตัวดีขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่าผลผลิตมวลรวมในประเทศของกรีช ปี 2565 จะอยู่ที่ 4.9%

2. กรีชมีการนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดยปี 2564 กรีซนำเข้าสินค้าจากไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น 17.66% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโอกาสในการขยายการส่งออกสินค้าไทยมายังกรีซมีโอกาสสูงมาก นอกจากนี้ สคต. มิลาน จะเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าอาหาร FoodExpo ณ กรุงเอเธนส์ ที่มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรมและสินค้าอาหารไทยที่ได้รับเครื่องหมาย Thai SELECT และพบปะผู้นำเข้ากรีชที่นำเข้าสินค้าไทยที่สำคัญ รวมถึงศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาดดังกล่าวต่อไป

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน (กุมภาพันธ์ 2565)
www.horecaexpo.gr , www.ec.europa.eu และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2