รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ประเภทของอาหารที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงการรับประทานอาหารที่ปรับเปลี่ยนตามกิจวัตรประจำวันของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคบางส่วนมีการบริโภคเกินความต้องการของร่างกาย หรือบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล โดยได้รับสารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป อาทิ อาหารที่ให้พลังงาน น้ำตาล โซเดียม ไขมันสูง ซึ่งสารอาหารดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักของการนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกิน (โรคอ้วน) และเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่น ๆ ตามมา เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โรคหัวใจ เป็นต้น การบริโภคอาหารที่ไม่สมดุลดังกล่าวนอกจากจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพกายแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพจิต ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อคุณภาพของพลเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในแง่ของประสิทธิภาพในการทำงานของประชากรที่ลดลง รวมถึงรัฐบาลอาจต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีปัญหาสุขภาพจาการบริโภคอาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10440
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก (มิ.ย. 2565)
———————————————-